Postanowienie

by Julia

Chcę zasmakować chwały każdego dnia, nigdy nie bać się bólu; nigdy nie ukrywać się pod pancerzem nieczułości, nigdy nie utracić nieufnej i wymagającej postawy wobec życia, nie wybrać prostej drogi. Uczyć się i myśleć; myśleć i żyć; żyć i uczyć się: zawsze nowych rzeczy, nowych poglądów, nowej miłości.

Reklamy