Ostatecznie

by Julia

And in the end the love you take
is equal to the love you make

(I ostatecznie miłość którą otrzymujesz
jest równa miłości którą dajesz
)

Reklamy