Którędy

by Julia

Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą.

Reklamy