Between idea and reality

by Julia

Myślę, jak urzeczywistnić to, co wiem, ale czego nie umiem uchwycić.

Reklamy