Plan

by Julia

Co nie jest życiem, wykorzeniam, by kiedyś martwym nie umierać.

Reklamy