Rozbieżne diagnozy

by Julia

Tam, gdzie wszyscy myślą to samo, w ogóle niewiele się myśli.

Reklamy