Ideał

by Julia

– Wiem, że wszystko widziałeś. Wszystko co mówisz jest słuszne i zawsze będę się starał być równie wolnym jak ty.
– Nigdy nie jest się zupełnie wolnym, jeśli się kogoś za bardzo podziwia.

Reklamy