Z cyklu: klasycy myśli politycznej (6)

by Julia

Polecana przezeń terapia jest gorsza niż zło, które chciał pokonać. Powstrzymanie zmiany nie leczy; nie może przynieść szczęścia. (…) Nie ma powrotu do harmonijnego stanu natury. Jeżeli zawrócimy, to musimy już przejść tę drogę do końca – musimy wrócić do stanu zezwierzęcenia.

Reklamy