Katolicki kapitalizm

by Julia

Wydaje się, że praktyka i teoria listów odpustowych jest szczególnie dobrą ilustracją wpływów rosnącego kapitalizmu. Myśl, że można kupić uwolnienie od kary, nie tylko wyraża nowe poczucie ważności roli pieniądza, lecz poprzez teorie odpustów, sformułowaną w 1343 r. przez Klemensa VI, ukazuje także ducha nowego, kapitalistycznego myślenia. Klemens VI stwierdził, że papież mając w swej dyspozycji nieskończoną sumę chwały Chrystusa i zasług świętych, ma prawo rozdzielać ten skarb między wiernych. Mamy więc do czynienia z koncepcją papieża jako monopolisty, posiadającego olbrzymi kapitał moralny i posługującego się nim dla własnych finansowych korzyści, w zamian za korzyści moralne swoich „klientów”.

Reklamy