Anatomia

by Julia

Znalazłem się w tym samym punkcie, w którym byłem we wrześniu, z tą tylko różnicą, że teraz wiedziałem jak nisko mogę upaść. Byłem zdecydowany zrobić wszystko, żeby więcej przez to nie przechodzić.

Reklamy