Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic

by Julia

Jako podstawę orientacji przyjmujemy kategorię samoidentyfikacji – tzn. to, jak ktoś sam siebie odczuwa i się określa. I dlatego bliskie jest mi podejście konstruktywistów takich jak Foucault, który mówi, że orientacja seksualna – sztywna kategoria, łatka, którą się przypina komuś – w ogóle nie istnieje. Konstruktywiści twierdzą, że homoseksualizm jest wymysłem seksuologów, tak samo jak uważają, że choroba psychiczna jako teoretyczny twór jest wymysłem lekarzy z przełomu XIX i XX wieku. Wtedy powstały kategorie normalności i nienormalności nadmiernie upraszczające opis ludzkiej natury.

Reklamy