Właściwy stosunek do życia

by Julia

Najszczęśliwsze, z czystej miłości małżeństwo zawiera tyle samo niedoli, ile chwil szczęścia bywa w najbardziej chłodnym związku. My przy ślubie zawieramy nie jedno, a kilka małżeństw, gdyż w każdym jest materiał na kilka. A zresztą nie trzeba przeceniać znaczenia faktów samych w sobie, fakty są niczym – a kiedy my tęsknimy do innych zdarzeń, do innego życia, to może nie wiedząc o tym tęsknimy do innego, właściwszego, rozumniejszego stosunku do życia?

– A jakiż podług ciebie jest ten właściwy stosunek?

Teresa milczała, patrzyła z uśmiechem w przestrzeń. I nareszcie mówiła:

– Nie myśleć wciąż o sobie.

Reklamy