True story

by Julia

Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać.

Reklamy